Polityka Prywatności

http:/aplipapli.pl/ 

w

Leon Andrejczuk E-Handel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Leon Andrejczuk
E-Handel, z siedzibą w Kamionce 86, 16-060 Zabłudów, wpisaną pod numerem NIP: 542-170-03-29 oraz REGON: 380371182 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

 

 1.      Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2.      Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3.      Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4.      Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5.      Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
 6.      Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7.      Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 8.      Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 9.      Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 10.    Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów

b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

 1.      Administrator przetwarza następujące dane: E-mail/Imię/Nazwisko/Adres/Kod Pocztowy/Miasto/Kraj/Telefon komórkowy
 2.      Dodatkowo można wskazać: datę urodzenia, telefon stacjonarny
 3.      Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@aplipapli.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy:

 

Leon Andrejczuk E-Handel, z siedzibą w Kamionce 86, 16-060 Zabłudów.

 

 Polityka cookies

 

 1.      Sklep internetowy http://aplipapli.pl/ pobiera pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2.      Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 4.      Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5.      Sklep internetowy  http://aplipapli.pl/  stosuje pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

 1.      Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 1.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

 1.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2.      Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 3.      Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.