Regulamin

Sklep internetowy aplipapli.pl (zwany dalej „Sklepem“) jest własnością firmy: Leon Andrejczuk           E-Handel, z siedzibą w  Kamionce 86,  16-060 Zabłudów NIP: 542-170-03-29, REGON: 380371182.
Kontakt z właścicielem sklepu jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@aplipapli.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 513 560 w dni powszednie  w godz. 9-20 oraz soboty od  9 -14.

 

Zamówienia.

 1.        Sklep internetowy aplipapli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym (pełnoletnią osobą fizyczną bądź firmą) a Sklepem.
 2.        Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane zdjęcia i wizerunki wyrobów nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 3.        Prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4.        Ceny podane w Sklepie są cenami detalicznymi, zawierającymi podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 5.        Zamówienia można składać telefonicznie: 602-513-560, poprzez e-mail: sklep@aplipapli.pl oraz poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu. Formularz jest dostępny dla zarejestrowanych klientów. Pod adresem e-mail: sklep@aplipapli.pl Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem.
 6.        Jeśli Klient chce zostać Użytkownikiem powinien dokonać logowania. Tworzone jest wtedy Konto Użytkownika, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na aplipapli.pl. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklepem  Leon Andrejczuk E-Handel, której przedmiotem są usługi świadczone przez aplipapli.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
 7.        Świadczenie usług w ramach Konta na aplipapli.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo zlikwidować swoje Konto, w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:sklep@aplipapli.pl z prośbą o jego usunięcie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których  sklep  Leon Andrejczuk E-Handel jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, kiedy skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.
 8.        Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dostępność produktów w Sklepie, prawidłowe wypełnienie formularza, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i potwierdzenie dokonania zakupów. Zamówienie niepotwierdzone w ciągu 14 dni będzie anulowane.
 9.        Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający zakup. Wiadomość będzie zawierała informację o zamówionych produktach, pełny koszt przesyłki, sposób dostawy zadeklarowany przy składaniu zamówienia oraz nr konta bankowego dla transakcji płatnych przelewem na konto bankowe.
 10.     W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści, należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e-mail: sklep@aplipapli.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: 602 513 560.
 11.     Ceny produktów mogą ulec zmianie w momencie wyczerpania zapasów lub zmiany cenników producentów, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony po złożeniu zamówienia przez pracownika naszego sklepu.

 

Dostawa i czas realizacji.

 1.        Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany w formularzu bądź na adres podany w wiadomości e-mail w przypadku zamówień składanych tą drogą i zamówień telefonicznych.
 2.        Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej- oraz odbioru osobistego - po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 3.        Wszystkie zamówienia nadawane są tylko w dni robocze. Czas doręczenia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty bądź potwierdzenia zamówienia za pobraniem i nie jest dłuższy niż 2 dni robocze, w przypadku firmy kurierskiej, od momentu odbioru paczki przez kuriera i 7 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej.
 4.        W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, z przyczyn niezależnych od "Sklepu", kontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu doręczenia.

 

Koszt przesyłki.

 1.        Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 2.        Koszt przesyłki nadawanej przez firmę kurierską wynosi 18,00 PLN. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze („za pobraniem“) koszt wynosi 23,00 PLN.
 3.        Koszt przesyłki nadawanej przez Pocztę Polską  dotyczy tylko małych przesyłek 10 PLN.
 4.        Odbiór osobisty, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym jest bezpłatny.
 5.        Wszystkie zamówienia powyżej 250 PLN wysyłane są na koszt Sklepu aplipapli.pl.         Leon Andrejczuk E-Handel.
 6.        Sklep realizując zamówienia, dostarcza towar na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli Klient jest zainteresowany wysyłką poza granice naszego kraju proszony jest o kontakt pod adresem sklep@aplipapli.pl w celu ustalenia warunków dostawy.
 7.        Płatności.

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 •          przelew na konto bankowe: Leon Andrejczuk, nr konta: 44 1050 1823 1000 0097 0349 0418 , w tytule podając nr zamówienia, nazwę zamówionego towaru oraz nazwisko zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
 •          za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej.
 • dotpay - płatność za pośrednictwem systemu, który umożliwia płatności takie jak: przelewy elektronicze i karty bankowe

 

 

Odstąpienie od umowy i zwrot.

 1.        Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE, Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2.        Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne pisemne zawiadomienie na adres: sklep@aplipapli.pl w terminie 14 dni kalendarzowych.
  Zgłoszenie takie powinno zawierać następujące informacje:
 •          nazwę zwracanego produktu
 •          numer zamówienia
 •          imię i nazwisko Klienta
 •          adres zamieszkania
 •          nr telefonu
 •          adres e-mail
 •          nr rachunku bankowego, na który zostanie przelana kwota za zwracany towar.

  Do zwracanego towaru należy dołączyć Formularz Odstąpienia Od Umowy wg poniższego wzoru lub wygenerować go za pośrednictwem portalu prawokonsumenckie.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Leon Andrejczuk E-Handel, z siedzibą w  Kamionce 86,  16-060 Zabłudów

 NIP: 542-170-03-29, REGON: 380371182.


Ja............................................................... niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu/produktów...............................................
numer zamówienia.................................................
data zawarcia umowy (złożenia zamówienia)........................
data odbioru.....................................................
Imię i nazwisko..................................................
Adres............................................................
Data.............................................................

 1.       Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu bez kosztów  jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego.

2.      Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi  koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

3.      Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania Produktu przez klienta.

4.      Przed odesłaniem zakupionego produktu prosimy o kontakt ze Sklepem.

 5.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

6.      W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

7.      Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

8.      Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez e-mail sklep@aplipapli.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 •          imię i nazwisko Klienta
 •          adres zamieszkania Klienta
 •          dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail)
 •          nazwę reklamowanego produktu
 •          datę zakupu
 •          krótki opis usterki                                        Wraz z reklamowanym towarem, na adres Sklepu należy przesłać  protokół reklamacyjny sporządzony w przypadku uszkodzenia przesyłki .                                Sklep rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Jeśli uzna reklamację za uzasadnioną i uzgodni z Klientem wysyłkę nowego lub naprawionego produktu,  koszty dostawy ponosi Sprzedający.                                                                                               Po uzgodnieniu szczegółów ze Sklepem Klient dostarcza reklamowany towar do Sklepu: Leon Andrejczuk E-Handel, z siedzibą w  Kamionce 86,      16-060 Zabłudów.

 

Postanowienia końcowe.

 1.        Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo do ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
 2.        Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez właściciela sklepu internetowego aplipapli.pl danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu wyłącznie  celem realizacji zamówienia i wysłania zamówionych przez Klienta produktów.
 3.        Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy złożyli zamówienie poprzez e-mail lub telefon.
 4.        Każdy Klient rejestrujący się w Sklepie akceptuje powyższy Regulamin.
 5.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.